مهارت بازدهی

با این دو مهارت بازدهی خود را افزایش دهید

بیش از 80 درصد داوطلبان درس ها را میخوانند و تست های مربوطه را میزنند اما دو مسیله ی بسیار مهم و تعیین کننده را به درستی انجام نمی دهند.

یکی بحث مرور و دیگری تحلیل آزمون که ما این دو مبحث را به طور خلاصه در اختیار شما قرار دادیم.

از طریق لینک های زیر از این ودیوها دیدن کنید یا در  سرچ کنید

لینک مبحث مرور :

لینک مبحث ضروریات تحلیل آزمون :