میانبر محاسبه ی درصد آزمون ( فقط برای ios)

سلام یه میانبر کاربردی برای محاسبه ی درصد براتون آماده کردیم امیدوارم براتون مفید باشه.

 

ابتدا از لینک زیر میانبر رو دانلود کنید : 

پس از دانلود با این صفحه مواجه می شوید:

 

 

روی open کلیک کنید.

یا اینکه ممکن است صفحه ی مقابل باز شود :

 

در این صورت روی get shortcut کلیک کنید.

 

 

صفحه ها را به پایین بکشید و در انتها روی add untrusted shortcut ضربه بزنید.

 

 

یا می توانید به مسیر زیر بروید :

setting-shortcut-allow untrusted shortcut 

اجازه ی دسترستی رو فعال کنید.

 

تبریک میگم میانبر شما در برنامه ی shortcuts قابل مشاهده و استفاده است!