بهترین خودت باش و سعی کن هر روز بهتر از دیروزت باشی ...